Thailand 4.0 ?

ใส่ความเห็น


Advertisements

มาดูการศึกษา…ในประเทศญี่ปุ่น กันค่ะ

ใส่ความเห็น


เห็นเรื่องราวดี ๆ และหลายมุมมองแง่คิดที่ได้  จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเราเห็นความมีวินัย  ในคนชาตินั้น  แล้วเค้าปลูกฝัง  สั่งสอนเด็ก ๆ นักเรียน  เค้าอย่างไรกัน  ก็เลยเก็บเรื่องดี ๆ นำมาแชร์ให้ได้ชมกันค่ะ  ตั้งแต่เด็กตัวเล็กชั้นอนุบาล  ชั้นประถมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (เดี๋ยวจะติดตามชั้นอุดมศึกษามาเพิ่มเติม)   …. ไปชมกันเลยค่ะ

1 >> เด็ก ๆ อนุบาล  

2 >> เด็ก ๆ อนุบาล (2)  [คลิกที่นี่]

3 >> เด็กระดับชั้นประถม  

4 >> เด็กระดับชั้น มัธยมต้น  [คลิกที่นี่]

 

5 >> เด็กระดับชั้น มัธยมปลาย  [คลิกที่นี่]

 

ขอบคุณเรื่องราวดี ๆ จาก Social Network  / youtube  ค่ะ

What is HTML5 ?

ใส่ความเห็น


What is HTML5 ?

และ  HTML5  คืออะไร

ภาษาซี >> แก้ง่วง

ใส่ความเห็น


เพลงสนุก ๆ ฟังคลายเครียดค่ะ

สิงคโปร์ติดโผประเทศสร้างนวัตกรรมสูงสุด

ใส่ความเห็น


สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน สิงคโปร์ ติดกลุ่มประเทศผู้นำสร้างนวัตกรรมสูงสุดของโลกประจำปี 2555 ไทยรั้งอันดับ 57

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาสากล (ไวโป) แห่งสหประชาชาติเปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศผู้สร้างนวัตกรรมสูงสุดของโลก 141 ประเทศ พิจารณาจากการจัดการองค์กรความรู้ การลงทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัย โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ระบบตลาด และ ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งผลิตผลของนวัตกรรม เช่น สิทธิบัตร และ ซอฟต์แวร์ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในปีที่ผ่านมา

สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน และ สิงคโปร์ อยู่ในอันดับ 1-3 ของกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดในโลก และ สิงคโปร์ก็อยู่ในอันดับ 1 ในการจัดอันดับประเทศที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมสูงสุดในกลุ่มประเทศภูมิภาค เอเชีย-โอเชียเนีย  (ประเทศในทวีปเอเชียและมหาสมุทรแปซิฟิก)ด้วยเช่นกัน รองลงมาได้แก่ ฮ่องกง ที่ได้ อันดับ 8 ในระดับโลกและอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย

ขณะที่ประเทศไทย อยู่ในอันดับ 57 ของโลก และ อันดับ 10 ของประเทศเอเชีย-โอเชียเนีย ส่วนมาเลเซียอยู่ที่อันดับ 32 ของโลก และ อันดับ 7 ในกลุ่มเอเชียโอเชียเนีย

ในรายงานฉบับนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ประเทศดาวรุ่งทางเศรษฐกิจโลก อย่างบราซิล รัสเซีย อินเดีย และ จีน หรือ กลุ่มบีอาร์ไอซี ยังต้องการการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เนื่องจากสภาพโดยรวมของประเทศยังไม่เกื้อหนุนต่อการสร้างนวัตกรรมที่เป็น พื้นฐานของการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

Ref : http://www.stks.or.th/blog/?p=15461

วันสำคัญของไทยในภาษาอังกฤษ

1 ความเห็น


สงสัยมานานเหมือนกันว่า วันสำคัญของไทยเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร อ่านเจอใน Blog ของ สวทช ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อที่นี่นะค่ะ

วันขึ้นปีใหม่ = New Year’s Day
วันมาฆบูชา = Makha Bucha Day
วันจักรี = Chakri Day
วันสงกรานต์ = Songkran Day
วันฉัตรมงคล = Coronation Day
วันพืชมงคล = Ploughing Ceremony Day
วันวิสาขบูชา = Wisakha Bucha Day
วันอาสาฬหบูชา = Asalha Bucha Day
วันเข้าพรรษา = Buddist Lent Day
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ = Her Majesty the Queen’s Birthday
วันปิยมหาราช = Chulalongkorn Day
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันชาติ = His Majesty the King’s Birthday and National Day
วันรัฐธรรมนูญ = Constitution Day
วันสิ้นปี = New Year’s Eve

Ref : http://www.stks.or.th/blog/?p=384

ทบทวน UNIX : สร้างฐานข้อมูลด้วย MySQL command

ใส่ความเห็น


อยากทดลองเล่นกับ CMS บน Ubuntu Linux Desktop แต่ก็ยังอยากใช้งาน Command line ขอทบทวนตัวเองและบันทึกไว้กันลืมค่ะ

1. เข้าสู่ UNIX Shell ในฐานะผู้ดูแลระบบ

$ sudo – i

2. เข้าไปยัง MySQL Shell

#mysql -h hostname -u user -p แล้วกรอก password

หมายเหตุ : -h = host Name

-u = Login User

-p = password

mysql>

3. สร้างฐานข้อมูล

mysql> create database Database_Name;

4. กำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน

mysql > grant all privileges on databasename.* to username@localhost;
mysql> flush privileges;

5. แสดงฐานข้อมูลที่สร้าง

mysql> show database;

6. ออกจาก Mysql

mysql > exit

More Info & Ref : http://www.pantz.org/software/mysql/mysqlcommands.html

Older Entries