Power of Life

ใส่ความเห็น


Advertisements

หลักการ : ทำน้อย สำเร็จมาก

ใส่ความเห็น


Thailand 4.0 ?

ใส่ความเห็น


มาดูการศึกษา…ในประเทศญี่ปุ่น กันค่ะ

ใส่ความเห็น


เห็นเรื่องราวดี ๆ และหลายมุมมองแง่คิดที่ได้  จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเราเห็นความมีวินัย  ในคนชาตินั้น  แล้วเค้าปลูกฝัง  สั่งสอนเด็ก ๆ นักเรียน  เค้าอย่างไรกัน  ก็เลยเก็บเรื่องดี ๆ นำมาแชร์ให้ได้ชมกันค่ะ  ตั้งแต่เด็กตัวเล็กชั้นอนุบาล  ชั้นประถมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (เดี๋ยวจะติดตามชั้นอุดมศึกษามาเพิ่มเติม)   …. ไปชมกันเลยค่ะ

1 >> เด็ก ๆ อนุบาล  

2 >> เด็ก ๆ อนุบาล (2)  [คลิกที่นี่]

3 >> เด็กระดับชั้นประถม  

4 >> เด็กระดับชั้น มัธยมต้น  [คลิกที่นี่]

 

5 >> เด็กระดับชั้น มัธยมปลาย  [คลิกที่นี่]

 

ขอบคุณเรื่องราวดี ๆ จาก Social Network  / youtube  ค่ะ

What is HTML5 ?

ใส่ความเห็น


What is HTML5 ?

และ  HTML5  คืออะไร

ภาษาซี >> แก้ง่วง

ใส่ความเห็น


เพลงสนุก ๆ ฟังคลายเครียดค่ะ

สิงคโปร์ติดโผประเทศสร้างนวัตกรรมสูงสุด

ใส่ความเห็น


สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน สิงคโปร์ ติดกลุ่มประเทศผู้นำสร้างนวัตกรรมสูงสุดของโลกประจำปี 2555 ไทยรั้งอันดับ 57

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาสากล (ไวโป) แห่งสหประชาชาติเปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศผู้สร้างนวัตกรรมสูงสุดของโลก 141 ประเทศ พิจารณาจากการจัดการองค์กรความรู้ การลงทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัย โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ระบบตลาด และ ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งผลิตผลของนวัตกรรม เช่น สิทธิบัตร และ ซอฟต์แวร์ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในปีที่ผ่านมา

สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน และ สิงคโปร์ อยู่ในอันดับ 1-3 ของกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดในโลก และ สิงคโปร์ก็อยู่ในอันดับ 1 ในการจัดอันดับประเทศที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมสูงสุดในกลุ่มประเทศภูมิภาค เอเชีย-โอเชียเนีย  (ประเทศในทวีปเอเชียและมหาสมุทรแปซิฟิก)ด้วยเช่นกัน รองลงมาได้แก่ ฮ่องกง ที่ได้ อันดับ 8 ในระดับโลกและอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย

ขณะที่ประเทศไทย อยู่ในอันดับ 57 ของโลก และ อันดับ 10 ของประเทศเอเชีย-โอเชียเนีย ส่วนมาเลเซียอยู่ที่อันดับ 32 ของโลก และ อันดับ 7 ในกลุ่มเอเชียโอเชียเนีย

ในรายงานฉบับนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ประเทศดาวรุ่งทางเศรษฐกิจโลก อย่างบราซิล รัสเซีย อินเดีย และ จีน หรือ กลุ่มบีอาร์ไอซี ยังต้องการการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เนื่องจากสภาพโดยรวมของประเทศยังไม่เกื้อหนุนต่อการสร้างนวัตกรรมที่เป็น พื้นฐานของการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

Ref : http://www.stks.or.th/blog/?p=15461

Older Entries