ระบบเลขฐาน 2

เลขฐานสอง (อังกฤษ: binary numeral system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ปิดกับเปิด, ไม่ใช่กับใช่, เท็จกับจริง, ซ้ายกับขวา เป็นต้น

ถ้าแปลงค่าเลขฐานสิบ มาเป็นเลขฐานสอง จะได้ดังนี้

 • 1 = 1
 • 2 = 10
 • 3 = 11
 • 4 = 100
 • 5 = 101
 • 6 = 110
 • 7 = 111
 • 8 = 1000
 • 9 = 1001
 • 10 = 1010

ในปัจจุบันเลขฐานสองเป็นพื้นฐานในการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยนำเอาหลักการของเลขฐานสอง (สถานะไม่มีไฟฟ้า และ สถานะมีไฟฟ้า) มาใช้ในการสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีหน่วยประมวลผลแบบ 32 หรือ 64 บิต หรือมากกว่านั้น ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นการประมวลผลแบบดิจิทัล

การแปลงเลขฐาน  2  >>เพิ่มเติม<<

1.  การแปลงเลขฐาน 2  เป็นฐาน  10

วิธีการแปลงเลขฐาน

          – ใช้วิธีการคูณด้วยค่าประจำหลักของฐาน 2

          – เริ่มจากน้อยที่สุดคือ  0  และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  (เริ่มจากขวาไปซ้าย  โดยเริ่มจาก  0 ,  1 ,  2  และเพิ่มขึ้นครั้งละ  1)

           (¨ x 2n-1 ) +…+(¨ x 22 ) + (¨ x 2) + (¨ x 20 )

ตัวอย่าง

1. แปลง 112        เป็นเลขฐาน  10

วิธีทำ             112          =             (1x21)+ (1x20)          =             2  +  1                     =             310

 2. แปลง 1102     เป็นเลขฐาน  10

วิธีทำ             1102        =             (1x22)+ (1x21)+ (0x20)     =             4  +  2  +  0            =             610

 3. แปลง 11012  เป็นเลขฐาน  10

วิธีทำ             11012     =             (1x23)+ (1x22)+ (0x21)+ (1x20)       =             8  +  4  +  0  +  1                   =             1310

แบบฝึกหัด  :

1.1  102

1.2  11002

1.3  101012

1.4  1011012

1.5  11011002

 2.  การแปลงเลขฐาน 10  เป็นฐาน  2

วิธีการแปลงเลขฐาน

          – ใช้วิธีหารสั้นด้วยเลข  2

          – นำเศษที่ได้มาเขียนลำดับจากล่างขึ้นบน

ตัวอย่าง

1. แปลง 810    เป็นเลขฐาน  2

วิธีทำ             810           =             2  )    8                    เศษ  0

     2  )    4                    เศษ  0

     2  )    2                    เศษ  0

              1

นำเศษที่ได้เขียนมาเขียนลำดับจากล่างขึ้นบน         จะได้             810           =             10002

2. แปลง 1210    เป็นเลขฐาน  2

วิธีทำ             1210        =             2  )    12                 เศษ  0

    2  )    6                    เศษ  0

    2  )    3                    เศษ  1

     1

นำเศษที่ได้เขียนมาเขียนลำดับจากล่างขึ้นบน        จะได้             1210        =             11002

3. แปลง  2010    เป็นเลขฐาน  2

วิธีทำ             2010        =             2  )    20                 เศษ  0

     2  )    10                 เศษ  0

     2  )    5                    เศษ  1

     2  )    2                    เศษ  0

       1

นำเศษที่ได้เขียนมาเขียนลำดับจากล่างขึ้นบน        จะได้             2010        =             101002

แบบฝึกหัด  :

2.1  1310

2.2  2610

2.3  3110

2.4  4710

2.5  8810

Link :

http://www.kruarcheewa.com/data/student1.pdf
http://www.cdt.ob.tc/page4.html
Advertisements

95 ความเห็น (+add yours?)

 1. ทศพร พูลสงวน
  พ.ค. 29, 2012 @ 10:10:19

  1. 110 ฐาน 2 = 6 ฐาน 10
  2. 25 ฐาน 10 = 11001 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 2. อิ๋มมี่ M. 6/2 No. 50
  พ.ค. 29, 2012 @ 10:10:19

  1) 110 ฐาน 2 = 6 ฐาน 10
  2) 25 ฐาน 10 = 11001 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 3. อานุภาพ ชาธรรมมา 6/2
  พ.ค. 29, 2012 @ 10:14:41

  1) 10110 ฐาน2 = 22ฐาน10
  2) 31 ฐาน10 = 11111ฐาน2

  ตอบกลับ

 4. ทศพร พูลสงวน 6/2
  พ.ค. 29, 2012 @ 10:16:00

  1) 10110 ฐาน2 = 22ฐาน10
  2) 31 ฐาน10 = 11111ฐาน2

  ตอบกลับ

 5. นางสาวสุวนันท์ ชอกลำ (22) 6/2
  พ.ค. 29, 2012 @ 10:16:21

  1. 10110ฐาน2 = 22ฐาน10
  2. 31ฐาน10 = 11111ฐาน2

  ตอบกลับ

 6. อณวัตร จันทร์เหล่อ
  พ.ค. 29, 2012 @ 10:16:48

  1. 10110 ฐาน 2 = 22 ฐาน 10
  2. 31 ฐาน 10 = 11111ฐาน 2

  ตอบกลับ

 7. กัณฐิกา โสวตถิวงษ์
  พ.ค. 29, 2012 @ 10:17:12

  1. 10110 ฐาน 2 = 13 ฐาน 10
  2. 31 ฐาน 10 = 11111 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 8. นัฐพล บุตรวัง
  มิ.ย. 06, 2012 @ 09:57:16

  101011ฐาน2 = 43ฐาน10
  46ฐาน10 = 101110ฐาน2

  ตอบกลับ

 9. ราชโยธิน ตุ้มทอง
  มิ.ย. 06, 2012 @ 09:57:49

  1.101101ฐาน2=45ฐาน10
  2.50ฐาน10=100101ฐาน2

  ตอบกลับ

 10. นายผดุงเกียรติ คำสวัสดิ์ ม.5/8 เลขที่ 8
  มิ.ย. 06, 2012 @ 09:58:12

  1)10001 ฐาน2 = 17 ฐาน10
  2)48 ฐาน10 = 110000 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 11. ชนินทร์ ประเสริฐสังข์
  มิ.ย. 06, 2012 @ 09:58:14

  1. 01101 ฐาน 2 = 13 ฐาน 10
  2. 45 ฐาน 10 = 11001 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 12. นายวิวัฒน์ พะวงษ์
  มิ.ย. 06, 2012 @ 09:59:31

  1) 10111 ฐาน2=23ฐาน10
  2) 43 ฐาน10=101011ฐาน2

  ตอบกลับ

 13. นาย ชิตณรงค์ ยาโพธิ์
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:00:39

  1. 100101 ฐาน 2 = 37 ฐาน 10
  2. 52 ฐาน 10 = 10010100 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 14. นายเกียรติศักดิ์ โชคลา
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:01:04

  10011ฐาน2=19ฐาน10
  42ฐาน10=101010ฐาน2

  ตอบกลับ

 15. นายพงษ์รพี เกตคลื้น ม.5/8 เลขที่ 14
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:02:08

  11000 ฐาน 2 =24ฐาน 10
  54ฐาน 10 =111110 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 16. ณัฐริกา ทองป้อง
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:03:03

  1. 10001 ฐาน 2 = 17 ฐาน 10
  2. 31 ฐาน 10 = 11111ฐาน 2

  ตอบกลับ

 17. นัทพงศ์ พันกาฬสินธุ์
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:03:10

  11111ฐาน2 = 47 ฐาน 10
  31 ฐาน10= 11111ฐาน 2

  ตอบกลับ

 18. นาย เกียรติศักดิ์ สนทอง เลขที่ 9
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:04:09

  1. 10110 ฐาน 2= 22 ฐาน 10
  2.49 ฐาน 10 = 110001 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 19. ราชโยธิน ตุ้มทอง
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:04:19

  1.101101ฐาน2=45ฐาน10
  2.50ฐาน10=010011ฐาน2

  ตอบกลับ

 20. อิทธิพล คืนชัยภูมิ
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:04:51

  1.) 10111ฐาน2 = 23ฐาน10
  2.) 110011ฐาน10 = 51ฐาน2

  ตอบกลับ

 21. ชนินทร์ ประเสริฐสังข์
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:05:28

  1. 01101 ฐาน 2 = 13 ฐาน 10
  2. 45 ฐาน 10 = 11101 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 22. นายสุวินัย ดอนจันดา
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:06:03

  1)100110ฐาน2=22ฐาน10
  2)44ฐาน10=101100ฐาน2

  ตอบกลับ

 23. นาย ชิตณรงค์ ยาโพธิ์
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:06:51

  1. 100101 ฐาน 2 = 37 ฐาน 10
  2. 52 ฐาน 10 = 1010100 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 24. นาย ธนสมภพ ศรีโนนม่วง CA$H
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:08:15

  101001 ฐาน2 = ฐาน 10
  41 ฐาน 10 = 101001 ฐาน2

  ตอบกลับ

 25. สุทธิดา บุตรแสง
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:08:53

  1. 11101 ฐาน 2 = 29 ฐาน 10
  2. 38 ฐาน 10 = 100110 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 26. พัชรี ชัยธานินทร์ ชั้นม.5/8 เลขที่ 16
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:12:24

  1.56 ฐาน 10 = 1101000 ฐาน 2
  2. 100000 ฐาน 2 = 32 ฐาน 10

  ตอบกลับ

 27. ปัทามวดี คำพิลา
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:12:24

  111110ฐาน2=125ฐาน10
  26ฐาน10=01011ฐาน2

  ตอบกลับ

 28. กมลพร สมบุญประเสริฐ
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:12:42

  1. 11011ฐาน2=27ฐาน10
  2..57ฐาน10=11001ฐาน2

  ตอบกลับ

 29. สุกัญญา แก้วเรือง
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:12:45

  1.111001 ฐาน 2 = 57 ฐาน 10
  2.35 ฐาน 10 = 100011

  ตอบกลับ

 30. พวงเพชร แสงสุรินทร์
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:12:54

  11110ฐาน2=30ฐาน10
  33ฐาน10=111111ฐาน2

  ตอบกลับ

 31. นาย ชิตณรงค์ ยาโพธิ์
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:13:15

  1. 100101 ฐาน 2 = 37 ฐาน 10
  2. 52 ฐาน 10 = 110100 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 32. ผกามาส นามมา
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:14:21

  1. 111000 ฐาน 2 = 56 ฐาน 10
  2. 24 ฐาน 10 = 11000 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 33. ชนินทร์ ประเสริฐสังข์
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:14:42

  1. 01101 ฐาน 2 = 13 ฐาน 10
  2. 45 ฐาน 10 = 101101 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 34. สุทธิษา สิ้นสูง
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:14:42

  1. 10100 ฐาน 2 = 21 ฐาน 10
  2. 36 ฐาน 10 = 100100 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 35. นายพงษ์รพี เกตคลื้น ม.5/8 เลขที่ 14
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:15:00

  11000 ฐาน 2 =24ฐาน 10
  54ฐาน 10 =110110 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 36. นาย ชินวัตร ทองสมบัติ
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:15:01

  1. 100001 ฐาน 2 = 33 ฐาน 10
  2. 53 ฐาน 10 = 1010101 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 37. นัทธพงศ์ พันกาฬสินธุ์
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:15:08

  101111ฐาน2=47ฐาน10
  47ฐาน10=101111ฐาน2

  ตอบกลับ

 38. ศศิมาภรณ์ ตั้งใจ
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:15:49

  1. 10110 ฐาน 2 = 13 ฐาน 10
  2. 34 ฐาน 10 = 10010 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 39. ราชโยธิน ตุ้มทอง
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:16:19

  1.101101ฐาน2=45ฐาน10
  2.50ฐาน10=110010ฐาน2

  ตอบกลับ

 40. จุฑามาศ คำละมูล
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:16:45

  1. 10110 ฐาน 2 = 22 ฐาน 10
  2. 30 ฐาน 10 = 11110 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 41. นายสุวินัย ดอนจันดา
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:17:26

  1)10110ฐาน2=22ฐาน10
  2)44ฐาน10=101100ฐาน2

  ตอบกลับ

 42. นาย ธนสมภพ ศรีโนนม่วง
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:18:01

  101000 ฐาน2 = 40 ฐาน10

  41 ฐาน10 = 101001 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 43. กมลพร สมบุญประเสริฐ
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:19:33

  1.110011ฐาน2=27ฐาน10
  2.57ฐาน10=1011001ฐาน2

  ตอบกลับ

 44. สุภาพร อ่อนสาคร
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:20:00

  1.110110 ฐาน 2 = 54 ฐาน 10
  2.25 ฐาน 10 = 11001 ฐาน 2

  ตอบกลับ

 45. นางสาว ปรางทิพย์ เรืองศรี
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:20:50

  11011ฐาน2=27ฐาน10
  58ฐาน10=1011010ฐาน2

  ตอบกลับ

 46. ยุพาภรณ์ บุญตา
  มิ.ย. 06, 2012 @ 10:21:25

  11001ฐาน2=25ฐาน10
  55ฐาน10=110111ฐาน2

  ตอบกลับ

 47. นิรนาม
  มิ.ย. 06, 2012 @ 19:59:19

  11100ฐาน2=26ฐาน10
  26ฐาน10=10011ฐาน2

  ตอบกลับ

 48. ปัทมาวดี คำพิลา
  มิ.ย. 06, 2012 @ 20:00:47

  11100ฐาน2=26ฐาน10
  26ฐาน10=10011ฐาน2

  ตอบกลับ

 49. มาย
  มิ.ย. 06, 2013 @ 20:33:42

  สุดยอด

  ตอบกลับ

 50. sdasdsd
  ก.ค. 01, 2013 @ 10:43:40

  เกม

  ตอบกลับ

 51. sdasdsd
  ก.ค. 01, 2013 @ 10:45:34

  สุดยอด

  ตอบกลับ

 52. นิรนาม
  ก.ค. 01, 2013 @ 10:48:58

  มันยากจังเลยคร๊าฟฟฟ ♥

  ตอบกลับ

 53. ชญาดา ศรีสันต์
  ส.ค. 10, 2013 @ 12:21:21

  ยากจัง

  ตอบกลับ

 54. นิรนาม
  ส.ค. 12, 2013 @ 18:56:37

  ใจครับทามให้เข้าใจง่ายมากครับ

  ตอบกลับ

 55. นิรนาม
  ต.ค. 22, 2014 @ 15:44:12

  ขอบคุณที่ทำให้เข้าใจ

  ตอบกลับ

 56. ฟ้าค่ะ
  ธ.ค. 02, 2014 @ 10:51:24

  ยากมาก

  ตอบกลับ

 57. กกกกก
  ธ.ค. 16, 2014 @ 10:29:31

  คุนมากๆๆค่ะ

  ตอบกลับ

 58. นิรนาม
  ธ.ค. 22, 2014 @ 10:27:59

  ผมทำไม่ได้ครับ

  ตอบกลับ

 59. นิรนาม
  ธ.ค. 25, 2014 @ 10:17:21

  ผมนี้งงเลย

  ตอบกลับ

 60. นิรนาม
  ม.ค. 11, 2015 @ 18:04:01

  เลข 108 ฐานสิบเท่ากับเลขฐานสองเท่าไร

  ตอบกลับ

 61. นิรนาม
  ก.พ. 02, 2015 @ 15:00:33

  สุดยอด

  ตอบกลับ

 62. นิรนาม
  มี.ค. 07, 2015 @ 20:39:29

  01010100010110101001010101010011
  เท่ากับ เท่า ไรขอ เลขฐานสองคะ

  ตอบกลับ

 63. นิรนาม
  พ.ย. 04, 2015 @ 19:35:40

  ขอคำตอบ(111100)2ให้เป็นฐาน10

  ตอบกลับ

 64. นิรนาม
  ม.ค. 18, 2016 @ 08:44:18

  ทำมัยเป็น 5555

  ตอบกลับ

 65. PostMan Yong
  ม.ค. 28, 2016 @ 22:27:34

  งงแปป

  ตอบกลับ

 66. นิรนาม
  ก.พ. 15, 2016 @ 13:36:54

  เยี่ยม

  ตอบกลับ

 67. นิรนาม
  ก.พ. 15, 2016 @ 13:37:15

  าัีะพะัอเ่า

  ตอบกลับ

 68. นิรนาม
  ก.พ. 15, 2016 @ 13:38:49

  ดีมาก

  ตอบกลับ

 69. pae
  มี.ค. 04, 2016 @ 11:00:38

  111100เลขฐาน2 =60เลขฐาน10

  ตอบกลับ

 70. pae
  มี.ค. 04, 2016 @ 11:14:39

  1415222611 หรึป่าวครับ

  ตอบกลับ

 71. Aom
  พ.ค. 20, 2016 @ 21:00:46

  ขอบคุณมากครับเข้าใจได้ง่ายมาก

  ตอบกลับ

 72. นิรนาม
  พ.ค. 31, 2016 @ 18:24:49

  22-2ให้เป็นเลขฐานสอน

  ตอบกลับ

 73. นิรนาม
  ส.ค. 09, 2016 @ 11:44:17

  เขร้

  ตอบกลับ

 74. นิรนาม
  ส.ค. 22, 2016 @ 19:06:12

  1110.1100 เป็นฐานสอง ทำงัยค่ะ ทำให้ดูหน่อยค่ะ

  ตอบกลับ

 75. Thitiwat Surarach
  ก.ย. 19, 2016 @ 13:53:58

  ตอบคำถามแบบฝึกหัด ไม้รู้จะถูกไหม ทำไปตามความเข้าใจตัวเอง

  2.1 13 แปลงฐานสองได้เท่ากับ 1101

  2.2 26 แปลงฐานสองได้เท่ากับ 10111

  2.3 31 แปลงฐานสองได้เท่ากับ 11111

  2.4 47 แปลงฐานสองได้เท่ากับ 101111

  2.5 88 แปลงฐานสองได้เท่ากับ 1101100

  ตอบกลับ

 76. นิรนาม
  ก.ย. 29, 2016 @ 08:11:17

  ำำ

  ตอบกลับ

 77. 1/7 บ.จ. จัน
  ก.ย. 29, 2016 @ 08:21:32

  555

  ตอบกลับ

 78. นิรนาม
  พ.ย. 23, 2016 @ 22:59:23

  ตอบกลับ

 79. นิรนาม
  ม.ค. 24, 2017 @ 13:12:06

  1011010 ได้????

  ตอบกลับ

 80. นิรนาม
  มิ.ย. 09, 2017 @ 19:08:03

  1+1=0

  ตอบกลับ

 81. น้ำฝน
  มิ.ย. 13, 2017 @ 14:03:05

  ยากจัง

  ตอบกลับ

 82. นิรนาม
  ก.ค. 28, 2017 @ 20:36:42

  +++

  ตอบกลับ

 83. คน
  ส.ค. 05, 2017 @ 16:44:13

  คุณเคย

  ตอบกลับ

 84. มิ้น
  ส.ค. 21, 2017 @ 19:10:17

  101 ฐานสอง1ตัวหน้ามีค่าเท่าไร

  ตอบกลับ

 85. ...
  ก.ย. 22, 2017 @ 13:05:15

  ดีคะ

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: